Prezentarea programului de digitalizare:

https://scpnbv.ro/wp-content/uploads/2020/07/Proiect-Digitalizare.pptx

Digitalizarea serviciilor sociale si medicale aflate in competenta Cons.Jud.Brasov:

https://scpnbv.ro/wp-content/uploads/2020/12/Afis-Poca-Digitalizare-2020.pdf