Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectia Datelor cu Caracter Personal (UE) 2016/679

Ce date personale prelucram?
Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele personale, pe care tu le furnizezi atunci cand ne contactezi sau cand folosesti serviciile noastre si adresa de IP a furnizorului dvs. de internet pentru a putea investiga eventualele abuzuri.

Cum prelucram datele dvs. personale?
Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza servicii medicale sau pentru a-ti oferi asistenta cu privire la serviciile furnizate.
Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea intentiei dvs. de a beneficia de serviciile oferite, pe baza contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

Comunicam date personale catre alti destinatari?
Da, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele dvs. personale catre partenerii nostri cu care avem relatii contractuale, autoritati publice si organe judiciare.

Cat timp prelucram datele personale?
Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dvs. si cum pot fi exercitate?
Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari scrise la adresa:Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie
Brasov Str. Prundului nr. 7 – 9 jud.Brasov